Groener rijden

Een van de voordelen van de coronatijd is het feit dat er minder files zijn. Er wordt meer gespreid gereden omdat het voor veel mensen minder belangrijk is geworden om op tijd op het werk aan te komen. Er zijn nog meer veranderingen. Zo is de geldstroom beheersing bij bedrijven veel belangrijker geworden dan voorheen. 

Bij de aanschaf van nieuwe bedrijfswagens wordt er getwijfeld vanwege de hoge kosten. Er wordt steeds meer geleased, wat in feite een huurvorm is. Wat betreft de grootzakelijke markt, gaat veertig procent voor elektrische of hybride voertuigen. Hierbij zijn de kosten lager want er hoeft geen wegenbelasting betaald te worden en de brandstofkosten zijn veel lager.

Elektrisch rijden populair

Een vijfde wil al geen diesels meer in het wagenpark vanwege de restwaardevermindering en omwille van het milieu. De wagenparken van bedrijven zullen in de nabije toekomst steeds meer uit huurauto’s bestaan. Er wordt vanuit overheidswege steeds vaker met subsidies gewerkt wat betreft de aanschaf van elektrische auto’s.

Zo is er in 2019 in onze hoofdstad het Actieplan Schone Lucht ingevoerd. Een belangrijk doel hierbij is dat in 2025 alle bedrijfsauto’s binnen de A10 Ring geen uitstoot meer hebben. Het autoverhuur in Amsterdam is in ieder geval al toegenomen sinds de coronatijd. Meestal gebeurt dit door particulieren, maar ook is er een forse toename van bedrijven die een elektrische auto huren in Amsterdam

Het zijn duidelijke tekens dat het leasen van wagens door bedrijven toeneemt vanwege de vermindering van kosten en administratieve lasten. De leasemaatschappijen zullen zich ook steeds meer moeten aanpassen aan de groeiende vraag naar elektrisch rijden. Bovendien zijn het niet alleen bedrijven maar ook particulieren die steeds vaker tot het leasen van een auto overgaan.

Duurzaamheid

Een andere trend die toeneemt is het delen van een auto, zoals al eerder gebeurde met vakantiehuizen, waarbij meerdere mensen een wagen delen. Het gaat dan meer om het gebruik dan om het bezit van de auto. In Nederland zijn er zo’n 800.000 leasewagens, waarvan de meerderheid door bedrijven wordt gebruikt. Daarnaast zijn er ook meer dan 150.000 gehuurde bestelwagens op de wegen.

Van dit wagenpark zijn er ruim 115.000 elektrische auto’s. Dit is een onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van de overheid. De populariteit van de hybride en elektrische bedrijfsauto’s is de laatste twee jaar met een vijfde toegenomen. De private leasemaatschappijen zijn wat dat betreft belangrijke spelers. De laatste jaren hebben ze gezamenlijk meer dan de helft van de nieuw geproduceerde auto’s gekocht.